Pengeluaran KWSP Untuk Pinjaman Perumahan

Beli rumah merupakan pelaburan masa hadapan yang bijak, rumah bukan hanya untuk didiami malahan sebagai harta pelaburan yang menguntungkan samaada untuk dijadikan sewaan, homestay ataupun sublet. Namun masih ramai yang …

Share

Kaveat, Maksud dan Fungsinya

Kaveat (caveat) berasal dari bahasa Latin yang bermaksud “memberi amaran kepada seseorang”. Dari sudut hartanah, kaveat merupakan langkah sementara untuk melindungi hak hartanah tersebut. Kaveat persendirian bertujuan untuk melindungi hak …

Share

Apakah Maksud Hartanah Yang Ada KAVEAT ?

KAVEAT bermaksud sekatan atau halangan; adalah satu instrumen / alat / mekanisme yang disediakan oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan seseorang ke atas urus niaga hartanah miliknya. Terdapat 4 (empat) jenis …

Share